Dünyayı Değiştiren Çocuklar

Tarihçe

Dünyayı Değiştiren Çocuklar (DDÇ), başta Şahinkaya ailesi olmak üzere, eğitimin her şeyin başı olduğuna yürekten inan ve tüm çocuklar için daha iyi bir dünyanın mücadelesini veren bir grup eğtimci, öğrenci, yönetici, sanayici ve akademisyenin girişimi ile Dünyadaki açlık ve susuzlukla mücadele etmek ve ülkemizde ve komşu coğrafyadaki çocukların beslenme ve tıbbi ihtiyaçlarını gidermek amacıyla 07.04.2017 tarihinde kuruldu.

DDÇ, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programını göz önünde bulundurarak özellikle gelişmekte olan ülkelere odaklanarak, insanların daha iyi yaşam standartlarına sahip olmaları için gerekli olan bilgi, deneyim ve kaynakları sağlar. Bugün dünyamızın karşı karşıya bulunduğu sorunlardan bazıları açlık, yoksulluk ve  bunların sonucu olarak çocuk ölümleridir ve DDÇ bu sorunlarla mücadele ederek; yardımlaşma ve empati kurabilme dürtüsüyle, gönüllülük ve hizmet anlayışıyla, dünya üzerinde başta çocuklar olmak üzere ulaşabildiğimiz aç, sefil ve hasta insanlara; afet, savaş, kıtlık gibi olağanüstü durumlarda; gıda, giyim, sağlık, ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurulmuştur.